ขอเชิญร่วมสบทบทุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมสบทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 คณะวนศาสตร์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดูแลทีมบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา สมาศิษย์เก่าวนศาสตร์จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมสบทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา

โดยบริจาคเพื่อรวบรวมสมทบในนามของ “ศิษย์เก่าวนศาสตร์”
บัญชี “สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เพื่อกองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เลขที่บัญชี 235 – 217958 -1
และส่งสำเนาสลิปโอนเงินที่ email: alumni.forest@hotmail.com

หรือบริจาคโดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ได้ที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชี “มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
เลขที่บัญชี 374-1-14129-2 หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
บัญชี “มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
เลขที่บัญชี 235-204389-5

ส่งสำเนาสลิปโอนเงินที่ email : kufound@gmail.com
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
คุณประวีร์รัชย์ เลาหบูรณะกิจ
Praveeruch Laohaburanakij
โทรศัพท์ : 086-087-5904

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest