งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ 2567

กำหนดการ งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567   การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตการป่าไม้ไทยในสถานการณ์โลกเดือด” วันศุกร์ที่ 8

Read more

Pin It on Pinterest