เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 38 ปี

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าวนศาสตร์ และบุคคลากรคณะวนศาสตร์ ร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 38 ปีสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และอุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารและศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 ณ กระท่อมวนกร สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

Read more

เสวนา “นโยบายทางการเมืองต่อภาคป่าไม้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจร่วมงานเสวนา “นโยบายทางการเมืองต่อภาคป่าไม้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ 2566

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 นี้ ระหว่างเวลา 9.00 – 22.00 น. ประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนาวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการสวนป่าวนศาสตร์ 84 ปี

คณะกรรมการโครงการสวนป่าวนศาสตร์ 84 ปี นำโดย ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา จากกรมอุทยานฯ ผอ.ศูนย์วิจัยป่าไม้ และ รษก.หน.สถานีวิจัยฯ นักวิจัยประจำสถานีวิจัยฯ ของคณะวนศาสตร์ มก. ทีมงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำโดย คุณมงคล ศรีอนันต์ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา และคุณพยุงพร สลางสิงค์ หัวหน้าสวนป่าคลองตะเกรา เข้าดูพื้นที่ร่วมกันเพื่อวางแผนเตรียมการปลูกสวนป่าฯ

Read more

พิธีเปิดป้ายจารึกเกียรติประวัติศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ ดำเนินการจัดพิธีเปิดป้ายจารึกเกียรติประวัติศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร เพื่อเชิดชูเกียรติคุณูปการที่ ศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร มีต่อคณะวนศาสตร์ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ตึกภาควิชาการจัดการป่าไม้ ซึ่งเป็นตึกแรกของคณะวนศาสตร์

Read more

เกียรติประวัติ ศาสตราจารย์ เทอด สุปรีชากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยวนศาสตร์ แพร่ คนสุดท้าย (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๙) และรองคณบดีคณะวนศาสตร์ บางเขน (พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๑๑) ผู้ขอสัมปทานทำไม้ ๒ แห่ง (พ.ศ.๒๔๙๓) เพื่อนำรายได้มาพัฒนาการศึกษาวิชาวนศาสตร์ให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่

Read more

สรุปผลการเสวนา เรื่อง “กรุงเทพกับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น: แลกมุมมองสู่ความยั่งยืน”

สรุปผลการเสวนา เรื่อง “กรุงเทพกับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น : แลกมุมมองสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีที่ 75

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีที่ 75 ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

Read more

Pin It on Pinterest