แบบฟอร์มกรอกข้อมูลศิษย์เก่า

หลังจากที่เคยมีการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าเมื่อครั้งครบรอบวนศาสตร์ 72 ปี ในครั้งนั้นได้นำมาจัดทำเป็นหนังสือในรูปแบบกระดาษเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลชุดนั้นก็เริ่มที่จะล้าสมัย กรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดปัจจุบันจึงมีความคิดที่จะรวบรวมข้อมูลอีกครั้งให้เป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย และครอบคลุมสมาชิกมากที่สุด และนำมาจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อที่จะสะดวกในการเรียกใช้งาน และการอัพเดทข้อมูลในอนาคต

ทั้งนี้การเรียกใช้งาน สามารถเรียกใช้ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า ภายใต้เมนูศิษย์เก่า โดยจะนำมาเผยแพร่เฉพาะข้อมูล รุ่นที่ ชื่อ จังหวัดที่ทำงาน เท่านั้น โดยข้อมูลอื่นๆ จะใช้บริหารจัดการภายในสมาคมฯ และภายในรุ่นเท่านั้น (ทางสมาคมฯจะจัดส่ง username และ password สำหรับแต่ละรุ่นผ่านทางผู้แทนรุ่น) ผู้แทนรุ่นสามารถใช้ระบบนี้บริหารจัดการข้อมูลภายในรุ่นได้เลย เพราะบุคคลอื่นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้

 

ตัวอย่างฐานข้อมูล

1.หน้าข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้แค่ ชื่อ รุ่น และจังหวัดที่ทำงานอยู่ สามารถค้นหาด้วยชื่อ สกุล รุ่น หรือจังหวัดที่ทำงานอยู่ (เหมาะสำหรับชมรมศิษย์เก่าที่จะค้นหาข้อมูลรายจังหวัด)
http://alumni.forest.ku.ac.th/2560/?page_id=54

2. หน้าข้อมูลรายรุ่น   http://alumni.forest.ku.ac.th/web/alumni/session/login.php ต้องมีการ login ก่อนเข้าถึง

3. หน้าเพิ่มข้อมูลสมาชิก

สำหรับรุ่น 1-72 ทางสมาคมจะนำเข้าข้อมูลจากหนังสือ 72 ปี เข้าสู่ฐานข้อมูล สมาชิกสามารถเข้าไปอัพเดทข้อมูล โดยขอรหัสผ่านจากผู้แทนรุ่น

ส่วนรุ่น 73 เป็นต้นไป สามารถนำเข้าข้อมูลได้ 2 วิธี คือ

1) นำเข้าข้อมูลชุดใหญ่ โดยทางรุ่นเป็นผู้รวบรวมใส่ไฟล์ MS Excel (ดาวโหลดแบบฟอร์ม) (มีกรอกเป็นตัวอย่างไว้ 4 คน)) และส่งไฟล์กลับมายังสมาคมฯ

2) ให้สมาชิกในรุ่น กรอกข้อมูลออนไลน์ http://alumni.forest.ku.ac.th/web/alumni/session/login.php – เพื่อความปลอดภัย ระบบไม่เปิดให้คนทั่วไป – ให้ศิษย์เก่าที่ต้องการกรอกข้อมูล ติดต่อขอ password จากผู้แทนรุ่นเช่นกัน

สำหรับรุ่น 85 เป็นต้นไป มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มข้อมูล ให้ลดปริมาณข้อมูลลง สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่ https://alumni.forest.ku.ac.th/web/alumni/register.php และตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ https://alumni.forest.ku.ac.th/web/alumni/register_check.php


*ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง

 

หากมีคำถามอื่นใด สมาชิกสามารถสอบถามได้ทาง http://alumni.forest.ku.ac.th/web/index.php/contactus จะรีบตอบโดยเร็วที่สุดครับ

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งไฟล์กลับมาที่ alumni.forest@hotmail.com

 

ขอบคุณพี่น้องวนศาสตร์ทุกท่าน

– อนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศ –

 

Pin It on Pinterest