ศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นอย่างเป็นทางการ โดยในปีล่าสุดนี้ มีศิษย์เก่าดีเด่นทั้งหมด 3 ท่าน

Read more

เปิดตัวแอพหนังสือรุ่น

             สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เปิดตัวแอพหนังสือรุ่นวนกรไทย สำหรับอำนวยความสะดวกให้แต่ละรุ่นได้ใช้งานจัดการฐานข้อมูลของรุ่น โดยแต่ละรุ่นจะเข้าไปดูข้อมูลแบบละเอียดได้เฉพาะรุ่นของตัวเอง ซึ่งจะมี password ให้เฉพาะรุ่น หากรุ่นไหนยังไม่มี ผู้แทนรุ่นสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สมาคมฯ ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=tk.chakrit.foresterth สำหรับ iOS เข้าใช้งานได้ทาง http://gg.gg/foresterth

Read more

กิจกรรมทำความสะอาดหลังคาสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ทางสมาคมฯได้ดำเนินการทำความสะอาดหลังคาที่ทำการและห้องประชุมสมาคมฯ เพื่อป้องกันการชำรุดและการรั่วไหลของหลังคาในอนาคต

Read more

เชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

เชิญพี่น้องร่วมทำบุญ วันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เริ่มพิธี 10.00 น เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหารร่วมกันครับ

Read more

สมาคมฯ ร่วมงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกชมรม และสมาชิกศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่านในภาคอีสาน ที่ร่วมกันจัดงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 18 กพ. 60 โดยมีชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตอุดรธานี ซึ่งนำโดยคุณสุธน กมลบูรณ์ วน.46 เป็นเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย

Read more

การเดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

Read more

Pin It on Pinterest

X