กิจกรรมทำความสะอาดหลังคาสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ทางสมาคมฯได้ดำเนินการทำความสะอาดหลังคาที่ทำการและห้องประชุมสมาคมฯ เพื่อป้องกันการชำรุดและการรั่วไหลของหลังคาในอนาคต

Read more

เชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

เชิญพี่น้องร่วมทำบุญ วันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เริ่มพิธี 10.00 น เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหารร่วมกันครับ

Read more

สมาคมฯ ร่วมงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกชมรม และสมาชิกศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่านในภาคอีสาน ที่ร่วมกันจัดงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 18 กพ. 60 โดยมีชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตอุดรธานี ซึ่งนำโดยคุณสุธน กมลบูรณ์ วน.46 เป็นเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย

Read more

การเดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

Read more

การเดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ สวนป่ามัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ สวนป่ามัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ที่นี้ หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดำเนินการโดยผู้ที่ร่วมเดินทาง โดยเงินที่เหลือ ได้มอบให้กับสมาคมฯ เพื่อส่วนรวมต่อไป

Read more

วนศาสตร์ 64 ปันรักให้น้อง ครั้งที่ 1

วนศาสตร์ รุ่น 64 จัดกิจกรรมเอาความรักไปปันให้น้องๆ ที่โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยไอเดียที่ว่า อยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา เป็นที่มาในการติดต่อโรงเรียนแห่งนี้ ว่าต้องการสนับสนุนสิ่งของอะไรบ้าง ผลสรุปคือทางโรงเรียนอยากได้เครื่องกรองน้ำ และตู้น้ำดื่มเนื่องจากน้ำที่โรงเรียนมีหินปูนสูง จึงเกิดการระดมทุนในรุ่น ช่วยกันคนละนิดละหน่อย จนจัดซื้อตู้กดน้ำพร้อมระบบกรอง และ อีกส่วนจัดสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และ

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2560

  ร่างกำหนดการกิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์   กิจกรรมการเสวนาวิชาการเรื่อง ““ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย” เวลา กิจกรรม หมายเหตุ ๐๘.๐๐น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๙.๓๐น. พิธีเปิด นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ กล่าวรายงาน เปิดการเสวนาโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๙.๓๐–๑๒.๐๐น. เสวนาเรื่อง“การพัฒนางานป่าไม้ตามหลักธรรมาภิบาล”ดำเนินการโดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ

Read more

Pin It on Pinterest

X