การช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสโรชา กรรโณ นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 4

เรียน ศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่าน ตามที่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านได้ช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสโรชา กรรโณ นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จากเหตุการเสียชีวิต และครอบครัวประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ตามการร้องขอจากตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 นั้น กระผมใคร่ขอแจ้งภาพรวมของการให้การช่วยเหลือจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ รวมเป็นเงิน 265,603.79

Read more

ขอเชิญร่วมสบทบทุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมสบทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 คณะวนศาสตร์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดูแลทีมบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา สมาศิษย์เก่าวนศาสตร์จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมสบทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา โดยบริจาคเพื่อรวบรวมสมทบในนามของ “ศิษย์เก่าวนศาสตร์” บัญชี “สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เพื่อกองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์

Read more

ความคืบหน้าโครงการคืนยางนาสู่ป่าในเมือง

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการคืนยางนาสู่ป่าในเมือง โดยมอบหมายให้คุณสมพร ไชยจรัส ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าเพื่อทราบว่า  ขณะนี้คณะผู้รับผิดชอบในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปลูกล่วงหน้าไปแล้ว จำนวน 400 ต้น และเหลือที่จะปลูกอีก จำนวน   50 -100 กล้า ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปลูก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 30

Read more

ภาพบรรยากาศงานทำบุญครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี วันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=thaiforestalumni&set=a.2457752057704659

Read more

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการ

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์  นำโดยนายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมให้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ถูกลงโทษให้ปลดออกจากราชการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้  

Read more

สรุปเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้วิถีใหม่ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “ป่าไม้วิถีใหม่ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์

Read more

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ร้องขอความเป็นธรรมให้”ชัยวัฒน์”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน . (16มี.ค.) นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ (ส.วน.) ม.เกษตรศาสตร์ และนายจิรัฏฐ์ ธนรัตน์สิน อุปนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปที่สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นให้กับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Read more

Pin It on Pinterest