สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ ให้กับทีมแพทย์ บุคลากร และจิตอาสา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ ให้กับทีมแพทย์ บุคลากร และจิตอาสา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าว มีผู้เข้ารับวัคซีน ทั้งสิ้น 9,797 คน

นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ซึ่งถือเป็นวันแรกของการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้บริการฉีดวัคซีนทั้ง Sinovac และ Aztrazeneca แก่ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป รวมจำนวน 114,802 ราย โดยเป็นผู้ที่รับวัคซีน Aztrazeneca เข็มที่ 1 แล้ว 108,651 ราย และ วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 อีก 6,151 ราย ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการสำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้กับผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในราวเดือน กันยายน 2564 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest