ประชุมคณะกก./ที่ปรึกษาการจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานวันคืนสู่เหย้าฯ ได้ร่วมประชุมกันถึงรายละเอียดการจัดงานที่กำลังจะถึง สำหรับรายละเอียดของงาน จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X