ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยม นายสถิตย์ สวินทร วน.24

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 นายฉกาจ ลาภานุพัฒน์ (วน.37) เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยม นายสถิตย์ สวินทร วน.24 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิบดีกรมป่าไม้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X