สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ ให้กับทีมแพทย์ บุคลากร และจิตอาสา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ ให้กับทีมแพทย์ บุคลากร และจิตอาสา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกรุงเทพมหานคร

Read more

Pin It on Pinterest