สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ ให้กับทีมแพทย์ บุคลากร และจิตอาสา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์ ให้กับทีมแพทย์ บุคลากร และจิตอาสา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,500 บาท ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ภาคสนาม อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกรุงเทพมหานคร

Read more

การช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสโรชา กรรโณ นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 4

เรียน ศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่าน ตามที่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านได้ช่วยเหลือครอบครัว นางสาวสโรชา กรรโณ นิสิตวนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จากเหตุการเสียชีวิต และครอบครัวประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ ตามการร้องขอจากตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 นั้น กระผมใคร่ขอแจ้งภาพรวมของการให้การช่วยเหลือจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1) สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ รวมเป็นเงิน 265,603.79

Read more

ความคืบหน้าโครงการคืนยางนาสู่ป่าในเมือง

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการคืนยางนาสู่ป่าในเมือง โดยมอบหมายให้คุณสมพร ไชยจรัส ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าเพื่อทราบว่า  ขณะนี้คณะผู้รับผิดชอบในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปลูกล่วงหน้าไปแล้ว จำนวน 400 ต้น และเหลือที่จะปลูกอีก จำนวน   50 -100 กล้า ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการปลูก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 30

Read more

ภาพบรรยากาศงานทำบุญครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 36 ปี วันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ และอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์และศิษย์เก่าวนศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=thaiforestalumni&set=a.2457752057704659

Read more

Pin It on Pinterest