กิจกรรมทำความสะอาดหลังคาสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ทางสมาคมฯได้ดำเนินการทำความสะอาดหลังคาที่ทำการและห้องประชุมสมาคมฯ เพื่อป้องกันการชำรุดและการรั่วไหลของหลังคาในอนาคต

Read more

เชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

เชิญพี่น้องร่วมทำบุญ วันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เริ่มพิธี 10.00 น เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหารร่วมกันครับ

Read more

สมาคมฯ ร่วมงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกชมรม และสมาชิกศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่านในภาคอีสาน ที่ร่วมกันจัดงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 18 กพ. 60 โดยมีชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตอุดรธานี ซึ่งนำโดยคุณสุธน กมลบูรณ์ วน.46 เป็นเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย

Read more

การเดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

Read more

การเดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ สวนป่ามัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ สวนป่ามัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ที่นี้ หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดำเนินการโดยผู้ที่ร่วมเดินทาง โดยเงินที่เหลือ ได้มอบให้กับสมาคมฯ เพื่อส่วนรวมต่อไป

Read more

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

  นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมด้วยศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

Pin It on Pinterest

X