สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ยั่งยืน หลักสูตรเข้มข้น”

Pin It on Pinterest