การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล จำนวน 2 หลักสูตร

  1. หลักสูตร “การจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล สำหรับมือใหม่” จัดวันที่ 6 มิถุนายน 2567

  2. หลักสูตร “การจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการป่าไม้ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล หลักสูตรเข้มข้นสำหรับสำหรับผู้ต้องการพัฒนาทักษะและกำลังมีปัญหากับการตรวจรับรอง” จัดวันที่ 7 มิถุนายน 2567

จัดที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

Pin It on Pinterest