สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

Pin It on Pinterest