วนศาสตร์รุ่นที่ 61 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ

​ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์รุ่นที่ 61 แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest