วนศาสตร์ 64 ปันรักให้น้อง ครั้งที่ 1

วนศาสตร์ รุ่น 64 จัดกิจกรรมเอาความรักไปปันให้น้องๆ ที่โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยไอเดียที่ว่า อยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา เป็นที่มาในการติดต่อโรงเรียนแห่งนี้ ว่าต้องการสนับสนุนสิ่งของอะไรบ้าง ผลสรุปคือทางโรงเรียนอยากได้เครื่องกรองน้ำ และตู้น้ำดื่มเนื่องจากน้ำที่โรงเรียนมีหินปูนสูง จึงเกิดการระดมทุนในรุ่น ช่วยกันคนละนิดละหน่อย จนจัดซื้อตู้กดน้ำพร้อมระบบกรอง และ อีกส่วนจัดสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และ

Read more

วนศาสตร์รุ่นที่ 61 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ

​ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์รุ่นที่ 61 แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. 

Read more

วนศาสตร์รุ่นที่ 15 สังสรรค์และประชุมใหญ่

​ชมรมวนศาสตร์ รุ่น.15 สังสรรค์และประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ร่วมกับสมาชิกชมรมคุณเหี่ยว ที่สวนอาหารบางบัวเมื่อ 7 มกราคม 2560

Read more

Pin It on Pinterest