เชิญร่วมทำบุญวันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

เชิญพี่น้องร่วมทำบุญ วันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เริ่มพิธี 10.00 น เสร็จพิธีเชิญรับประทานอาหารร่วมกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X