สมาคมฯ ร่วมงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกชมรม และสมาชิกศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่านในภาคอีสาน ที่ร่วมกันจัดงาน “วนศาสตร์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 18 กพ. 60 โดยมีชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์เขตอุดรธานี ซึ่งนำโดยคุณสุธน กมลบูรณ์ วน.46 เป็นเจ้าภาพ

การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย 7 คน แชร์บอลหญิง กอล์ฟและกีฬาฮาเฮ มีชมรมศิษย์เก่า 4 เขตเข้าร่วมแข่งขัน คือเขตอุดร เขตโคราช เขตขอนแก่นและเขตอุบลฯ หลังจากแข่งขันกีฬาแล้วภาคค่ำก็มีงานสังสรร สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้รับเกียรติเชิญไปร่วมงาน ซึ่งมีสมาชิกพร้อมครอบครัวรวม 23 คน (ออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ใช้เงินของสมาคม) จากกรุงเทพฯ ไปร่วมงานด้วย โดยได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง และขอถือเอาประสบการณ์ที่ดีนี้ เชิญชวนชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกภาค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับชมรมศิษย์เก่าวนศาสตร์ภาคอีสาน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในหมู่คณะ และต่อสังคมส่วนรวม อันจะเป็นปัจจัยนำไปสู่การสร้างสรรค์ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพวนศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสนี้

ประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X