การเดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ที่นี้

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดำเนินการโดยผู้ที่ร่วมเดินทาง โดยเงินที่เหลือ ได้มอบให้กับสมาคมฯ เพื่อส่วนรวมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X