พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

 

นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมด้วยศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X