ผลการสรรหาศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559

สำหรับรายละเอียดของศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 2 ท่าน จะนำเสนอในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ และทางเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X