กรณีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าววาจาที่ไม่สุภาพถึงศิษย์วนศาสตร์

เรียน ศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่าน

จากกรณีที่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าววาจาที่ไม่สุภาพถึงศิษย์วนศาสตร์ในการประชุม Tele Conference ของหน่วยงาน และมีผู้นำคลิปออกมาแชร์ตามสื่อต่างๆ และสร้างความไม่พอใจต่อศิษย์เก่าวนศาสตร์อย่างมากเป็นวงกว้างนั้น กระผมใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการในการตอบโต้การกระทำดังกล่าวของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล แต่ในระหว่างที่หารือในขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม ทางสมาคมฯ ก็ได้รับทราบถึงการแชร์หนังสือขออภัยในการกล่าววาจาไม่เหมาะสม ซึ่งลงนามโดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล และขณะนี้หนังสือดังกล่าวได้มาถึงสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อความปรากฏตามเอกสารแนบ และในขณะนี้สมาคมฯ ได้รับทราบว่ามีศิษย์เก่าวนศาสตร์หลายภาคส่วนกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คลิปต้นเรื่องและข่าวจากมติชน

หนังสือขอโทษ

คลิปขอโทษ

ทุบโต๊ะข่าว : “วนศาสตร์โง่” อธิบดีกรมส่งเสริมเกษตรโร่ขอโทษหลังคลิปว่อน ยันแค่พูดแหย่ 10/01/60

วนศาสตร์รุมต้านอธิบดีส่งเสริมเกษตร ฉุนหลังถูกด่า “เด็ก วน.โง่”

ศิษย์วนศาสตร์ฟ้องอธิบดีส่งเสริมการเกษตรหมิ่นประมาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X