ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

ขอเชิญกรรมการ/กรรมการที่ปรึกษา/ผู้แทนรุ่นเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระท่อมวนกร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X