การเข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

คณะวนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต จำนวน 5 ทุน ทุนละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้จากดอกผลของกองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X