การดำเนินงานการขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมาคมฯได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปยังสำนักงานพระราชวังเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรอตอบกลับจากสำนักพระราชวัง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X