สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมกับคณะวนศาสตร์ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้นที่หน้าสมาคมฯ (หลังตึกเทียมคมกฤส) โดยเฉพาะการปรับระบบการทิ้งขยะ โดยมีการส่งมอบถังขยะให้กับคณะวนศาสตร์ เพื่อให้การจัดเก็บขยะดูเป็นระเบียบมากขึ้น และลดกลิ่นรบกวน รวมถึงการจัดระเบียบเสาไฟฟ้า และการจัดการพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุม กระท่อมวนกร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X