สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านถนอม เปรมรัศมี

วันนี้สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ นำโดยท่านนายกประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และผู้สร้างประโยชน์ให้กับวงการป่าไม้มากมาย ท่านจบวนศาสตร์รุ่นที่ 3 นับว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีอายุมากที่สุดในขณะนี้ และเป็นคนเดียวของศิษย์เก่าฯซีรีย์หลักหน่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านยังมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความจำที่ดี ในวัย 97 ปีแล้ว

ในการนี้ยังมี ผศ.จงรัก ปรีชานนท์ วนศาสตร์ 15 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ท่านอุดม หิรัญพฤกษ์ วนศาสตร์ 15 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ, ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช วนศาสตร์ 26 อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ท่านไพรัตน์ ธารชัย วนศาสตร์ 26 อดีตป่าไม้เขต และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ, พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมเยี่ยมคารวะด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X