ขอเชิญร่วมสบทบทุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมสบทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 คณะวนศาสตร์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดูแลทีมบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา สมาศิษย์เก่าวนศาสตร์จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมสบทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา โดยบริจาคเพื่อรวบรวมสมทบในนามของ “ศิษย์เก่าวนศาสตร์” บัญชี “สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เพื่อกองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์” ธนาคารไทยพาณิชย์

Read more

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมให้ข้าราชการ

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์  นำโดยนายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมให้นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ถูกลงโทษให้ปลดออกจากราชการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้  

Read more

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ร้องขอความเป็นธรรมให้”ชัยวัฒน์”

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์และนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน . (16มี.ค.) นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ (ส.วน.) ม.เกษตรศาสตร์ และนายจิรัฏฐ์ ธนรัตน์สิน อุปนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปที่สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นให้กับนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Read more

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (บุตรศิษย์เก่า)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศเรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) (รายละเอียด) โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครผ่านทาง www.admission.ku.ac.th วันที่ 5 – 25 มีนาคม พ.ศ.2564 สำหรับคณะวนศาสตร์ มีคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

Read more

คณะผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เข้าถวายพระพรสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 คณะผู้แทน สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เข้าถวายพระพรสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง  สำนักพระราชวัง ประกอบด้วย 1.นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ (นายกสมาคมฯ) 2.นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์

Read more

ทีมผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าสวัสดีปีใหม่

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 ทีมผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำทีมโดย นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ นายประสิทธิ์ เกิดโต นายสุกิจ จันทร์ทอง และนายชาญณรงค์ อินทนนท์ เข้าสวัสดีปีใหม่ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ โดยมี นายชนาธิป กุลดิลก

Read more

ปีใหม่”วนศาสตร์”

ศักราชคราวใหม่นี้ นำชาติ ปวงเพื่อนชาววนศาสตร์ พี่น้อง ชวนกันมุ่งใจมาด หมายป่า งามฟ่อง สมาคมฯเชื่อมเราผอง มั่นไว้ เครือญาติ   (กลอน).ส่งความสุขปรารถนาดีวันปีใหม่ นำพรให้พี่เพื่อนน้องวนศาสตร์ เปี่ยมพลังทั้งกายใจได้องอาจ ทุ่มเพื่อชาติช่วยป่าไม้ให้แผ่นดิน   .ยึด”เข้มแข็ง”เพื่องานการป่าไม้ ไม่หวั่นไหวต่อศัตรูมิรู้สิ้น คนโลภมากเหลือล้นสร้างมลทิน หวังทรัพย์สินบุกป่าไปให้พวกตน

Read more

การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจ “การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร” การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ห้องห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://forms.gle/aBngV2Viczri7xNh6

Read more

Pin It on Pinterest