การดำเนินงานการขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมาคมฯได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอจองเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปยังสำนักงานพระราชวังเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการรอตอบกลับจากสำนักพระราชวัง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงาน

Read more

เสื้อสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

ราคา 999 บาท ช่องทางการสั่งซื้อ สามารถซื้อได้ที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ สั่งผ่าน alumni.forest@hotmail.com โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 694-2-12835-3 ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-217958-1 ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เพื่อกองทุนกิจการด้านวนศาสตร์

Read more

ประชุมคณะกก./ที่ปรึกษาการจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานวันคืนสู่เหย้าฯ ได้ร่วมประชุมกันถึงรายละเอียดการจัดงานที่กำลังจะถึง สำหรับรายละเอียดของงาน จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

Read more

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยม นายสถิตย์ สวินทร วน.24

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 นายฉกาจ ลาภานุพัฒน์ (วน.37) เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยม นายสถิตย์ สวินทร วน.24 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิบดีกรมป่าไม้  

Read more

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมกับคณะวนศาสตร์ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้นที่หน้าสมาคมฯ (หลังตึกเทียมคมกฤส) โดยเฉพาะการปรับระบบการทิ้งขยะ โดยมีการส่งมอบถังขยะให้กับคณะวนศาสตร์ เพื่อให้การจัดเก็บขยะดูเป็นระเบียบมากขึ้น และลดกลิ่นรบกวน รวมถึงการจัดระเบียบเสาไฟฟ้า และการจัดการพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุม กระท่อมวนกร  

Read more

การเข้าร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

คณะวนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งสมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต จำนวน 5 ทุน ทุนละ 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้จากดอกผลของกองทุนส่งเสริมกิจการด้านวนศาสตร์

Read more

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านถนอม เปรมรัศมี

วันนี้สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ นำโดยท่านนายกประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ และผู้สร้างประโยชน์ให้กับวงการป่าไม้มากมาย ท่านจบวนศาสตร์รุ่นที่ 3 นับว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีอายุมากที่สุดในขณะนี้ และเป็นคนเดียวของศิษย์เก่าฯซีรีย์หลักหน่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ ท่านยังมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความจำที่ดี ในวัย 97 ปีแล้ว ในการนี้ยังมี ผศ.จงรัก

Read more

Pin It on Pinterest

X