การเดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ สวนป่ามัญจาคีรี

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ สวนป่ามัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ ที่นี้ หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดำเนินการโดยผู้ที่ร่วมเดินทาง โดยเงินที่เหลือ ได้มอบให้กับสมาคมฯ เพื่อส่วนรวมต่อไป

Read more

วนศาสตร์ 64 ปันรักให้น้อง ครั้งที่ 1

วนศาสตร์ รุ่น 64 จัดกิจกรรมเอาความรักไปปันให้น้องๆ ที่โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยไอเดียที่ว่า อยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์ด้านการศึกษา เป็นที่มาในการติดต่อโรงเรียนแห่งนี้ ว่าต้องการสนับสนุนสิ่งของอะไรบ้าง ผลสรุปคือทางโรงเรียนอยากได้เครื่องกรองน้ำ และตู้น้ำดื่มเนื่องจากน้ำที่โรงเรียนมีหินปูนสูง จึงเกิดการระดมทุนในรุ่น ช่วยกันคนละนิดละหน่อย จนจัดซื้อตู้กดน้ำพร้อมระบบกรอง และ อีกส่วนจัดสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และ

Read more

ขอเชิญร่วมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2560

  ร่างกำหนดการกิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์   กิจกรรมการเสวนาวิชาการเรื่อง ““ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย” เวลา กิจกรรม หมายเหตุ ๐๘.๐๐น. ลงทะเบียน ๐๙.๐๐-๙.๓๐น. พิธีเปิด นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ กล่าวรายงาน เปิดการเสวนาโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๙.๓๐–๑๒.๐๐น. เสวนาเรื่อง“การพัฒนางานป่าไม้ตามหลักธรรมาภิบาล”ดำเนินการโดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ

Read more

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

  นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ร่วมด้วยศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 07.00 น. ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

วนศาสตร์รุ่นที่ 61 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ

​ศิษย์เก่าคณะวนศาสตร์รุ่นที่ 61 แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. 

Read more

ผลการสรรหาศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559

สำหรับรายละเอียดของศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 2 ท่าน จะนำเสนอในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ และทางเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป

Read more

กรณีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าววาจาที่ไม่สุภาพถึงศิษย์วนศาสตร์

เรียน ศิษย์เก่าวนศาสตร์ทุกท่าน จากกรณีที่นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าววาจาที่ไม่สุภาพถึงศิษย์วนศาสตร์ในการประชุม Tele Conference ของหน่วยงาน และมีผู้นำคลิปออกมาแชร์ตามสื่อต่างๆ และสร้างความไม่พอใจต่อศิษย์เก่าวนศาสตร์อย่างมากเป็นวงกว้างนั้น กระผมใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการในการตอบโต้การกระทำดังกล่าวของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล แต่ในระหว่างที่หารือในขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม ทางสมาคมฯ ก็ได้รับทราบถึงการแชร์หนังสือขออภัยในการกล่าววาจาไม่เหมาะสม ซึ่งลงนามโดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล และขณะนี้หนังสือดังกล่าวได้มาถึงสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อความปรากฏตามเอกสารแนบ

Read more

Pin It on Pinterest

X